Bookmark and Share

Covington - Vibrating Laps

392.jpg 10 inch Vibrating Lap COV-392AVL $364.00 Qty

392.jpg 10 inch Vibrating Lap - 230v COV-3922AL $336.04 Qty

394.jpg 12 inch Vibrating Lap COV-394AVL $396.00 Qty

394.jpg 12 inch Vibrating Lap - 230 volt COV-3942AL $376.05 Qty

396.jpg 16 inch Vibrating Lap COV-396ALV $480.00 Qty

396.jpg 16 inch Vibrating Lap - 230 volt COV-3962AL $428.05 Qty

plate_10.jpg Extra Vibra Lap Pans - 10" COV-ELP010 $92.16 Qty

polish_pads.jpg Extra Vibra Lap Polishing Pad - 10" COV-EPP010 $7.20 Qty

Extra Vibrating Lap Bumper Ring - 10" COV-EBR010 $7.20 Qty

plate_10.jpg Exra Vibra Lap Pan - 12" COV-ELP012 $114.05 Qty

polish_pads.jpg Extra Vibra Lap Polishing Pad - 12" COV-EPP012 $9.16 Qty

Extra Vibrating Lap Bumper Ring - 12" COV-EBR012 $7.78 Qty

plate_10.jpg Extra Vibra Lap Pan - 16" COV-ELP016 $161.28 Qty

polish_pads.jpg Extra Vibra Lap Polishing Pad - 16" COV-EPP016 $11.52 Qty

Extra Vibrating Lap Bumper Ring - 16" COV-EBR016 $9.16 Qty

5200.jpg 20" Rociprolap COV-5200RL $2,079.00

FOB - FACTORY - REDLAND, CA

Qty

5200.jpg 20" Rociprolap - 220 volt COV-52002R $2,079.46

FOB - FACTORY - REDLAND, CA

Qty

5240small.jpg 24" Rociprolap COV-5240RL $2,319.00

FOB - FACTORY - REDLAND, CA

Qty

5240small.jpg 24" Rociprolap - 220 volt COV-52402R $2,239.48

FOB - FACTORY - REDLAND, CA

Qty

5300small.jpg 30" Rociprolap COV-5300RL $2,640.00

FOB - FACTORY - REDLAND, CA

Qty

5300small.jpg 30" Rociprolap - 220 volt COV-53002R $2,720.00

FOB - FACTORY - REDLAND, CA

Qty

5360small.jpg 36" Rociprolap COV-5360RL $3,279.61

FOB - FACTORY - REDLAND, CA

Qty

5360small.jpg 36" Rociprolap - 220 volt COV-53602R $3,359.62

FOB - FACTORY - REDLAND, CA

Qty